Text: Finna Beat: Finna & Spoke Recording: Saskia Lavaux Mix: Spoke https://www.spokeproducer.com/ Master: Helge Hasselberg https://www.heartbeast.com/helgehasse...
Video: Videokonzept / Regie : Vivian Hoyer https://www.instagram.com/viviancorah... Kamera: Phillip Mall https://phillipmall.com/ Licht: Yannick Gürich @eyeg_photography 1.AC Mathis Giebeler Schnitt & Colorgrading: Arvid Wünsch https://wuenschmedia.de/ Set Design und Make-up Artist: Paula Doerksen https://www.instagram.com/doerksi/ Requisiten & Styling : Constantin Dehn https://www.instagram.com/styling.code/
Gang: Rahsa https://www.instagram.com/rahsarap/ , Mariybu https://www.instagram.com/mariybu_/ , G Lady S https://www.instagram.com/g__lady__s/ , Joelle https://www.instagram.com/joelle040/ , Neue Deutsche Wahrheit (Vivian Hoyer und Paul Frontmann) https://www.instagram.com/neuedeutsch... , Saskia Lavaux (Schrottgrenze) https://www.instagram.com/saskia_lavaux/ Grafiken: Einskommasechsdesign https://www.einskommasechsdesign.com/ Set-Fotografie: Laura Affolter https://www.instagram.com/laffols/